Pracownia Dyfrakcji Rentgenowskiej (XRD)

Dyfraktometr rentgenowski Bruker AXS D8 Advance

Bruker AXS D8 Advance

Więcej informacji na stronie Pracowni XRD.