Pracownia MS

Spektrometr AMD Intectra Mass AMD 402

AMD Intectra Mass AMD 402

Metoda jonizacji: jonizacja w strumieniu elektronów (EI)
Wprowadzenie próbek: bezpośrednie (DI)
Pomiary niskorozdzielcze
Pomiary wysokorozdzielcze

Pomiary jonów metastabilnych:

Przygotowanie próbek do pomiarów
Próbki do analizy powinny być jednorodne, suche i czyste.
Stan skupienia: ciało stałe, ciecz.

UWAGA: Olej powinien być na tyle mało lotny, aby nie "uciekł" podczas wstępnego odpompowania w śluzie. Analiza jest analizą jakościową, więc ilość dostarczonej próbki powinna być widoczna tzw. "gołym okiem". Próbki powinny być dostarczane w fiolkach szklanych.

Spektrometr Bruker 320MS/420GC

Bruker 320MS/450GC

Aparat pozwala na analizowanie prób stałych i ciekłych.
Tryb jonizacji: EI, CI
Zakres mas: 2000 AMU
Możliwości pomiarowe aparatu:

Tryby pracy:

Chromatograf Waters HPLC/MS

Warunki, jakie powinna spełniać próbka do analizy ESI-MS

Waters HPLC/MS

Chromatograf Waters Maldi Q-Tof Premiere

Warunki, jakie powinna spełniać próbka do analizy MALDI MS

Waters Maldi Q-Tof Premiere

Chromatograf Varian 4000GC/MS

Varian 4000GC/MS

Chromatograf gazowy firmy Varian GC 3800 umożliwia analizę składu złożonych mieszanin związków organicznych, a także wielu związków nieorganicznych, szczególnie gazów. Substancje analizowane powinny charakteryzować się trwałością termiczną oraz lotnością, a ich temperatura wrzenia lub sublimacji nie powinna przekraczać 350ºC. Związki nielotne lub ulegające rozkładowi należy za pomocą reakcji chemicznych przeprowadzić w odpowiednie pochodne nadające się do analiz chromatograficznych. GC umożliwia analizę ilościową, a połączenie ze spektrometrią mas pozwala na identyfikację poszczególnych składników próbki. Chromatograf wyposażony jest w kolumnę firmy Varian VF-5ms.

Przygotowanie próbki do analizy GC/MS