Pracownia FT-IR

Spektrometr FT-IR Bruker IFS 66v/S

FT-IR Bruker IFS 66v/S, Hyperion 2000

Parametry:

Wyposażenie spektrometru:

Typy próbek:

Uwaga: próbki do badań powinny być dobrze osuszone!

Raman FRA 106/S

Mikroskop FT-IR Bruker Hyperion 2000