Pracownia Analizy Elementarnej

Elementar Analyser Vario EL III

Elementar Analyser Vario EL III

Oznaczenie zawartości C, H, N, S. zarówno w zakresie śladowych ilości pierwiastków jak i w zakresie makrokoncentracji przy jednoczesnym zachowaniu dokładności wskazań.

Zasada metody: katalityczne spalanie próbki w temp. 1200ºC, rozdzielenie gazów na kolumnach adsorpcyjnych, detekcja na zasadzie różnicy przewodności cieplnej.

Zastosowanie: chemikalia, lekarstwa, materiały roślinne, glebowe, nawozy, produkty żywnościowe, węgle, oleje, paliwa i pochodne, polimery, guma, skóra, skały i minerały, osady i odpady itp.

Możliwości pomiarowe:
Analiza ilościowa:

Czas trwania pojedynczej analizy: od 10 do 20 minut przy jednoczesnym oznaczaniu C, H, N, S

Powtarzalność oznaczeń: powyżej 99,7 % dla substancji wzorcowej.

Substancja wzorcowa, masa próbki pobranej do analizy, czas spalania i czas analizy dobierany jest w zależności od specyfiki badanej próbki.

Mikronaważki

Ważymy od 0,01 mg- 10 mg, w aluminiowych kapsułkach zarówno ciecze jak i ciała stałe.
Jeśli naważka ma być wykonana w kapsułkach z innego materiału należy taką kapsułkę dostarczyć do pracowni. Masa kapsułki nie może przekroczyć 1 g.
Próbki muszą być wysuszone, nie mogą być higroskopijne, ciecze nie mogą być zbyt lotne.
Kolbki do gotowych naważek muszą być czyste i wysuszone.

Mikrowaga Sartorius M2P

Mikrowaga Sartorius M2P

Waga Mettler-Toledo UMT2

Waga Mettler-Toledo UMT2