Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)

W pracowni znajduje się spektrometr EPR fali ciągłej RADIOPAN serii SE/X-2547 pracujący na pasmo X (~8,9 GHz) z rezonatorem typu odbiciowego i 100 kHz modulacją pola magnetycznego.

W pracownii istnieje możliwość wykonania badania ciał stałych (monokryształ, proszek polikrystaliczny) oraz cieczy.

Pomiar roztworów wodnych:

Zastosować roztwór glikol etylenowy-woda (1:2, obj./obj.) w celu uzyskania stanu szklistego podczas zamrażania.

Pomiar próbek stałych:

W przypadku monokryształów możliwość pomiarów kątowych w trzech prostopadłych płaszczyznach.

Spektrometr EPR fali ciągłej RADIOPAN serii SE/X-2547

Spektrometr EPR fali ciągłej RADIOPAN serii SE/X-2547