Witamy na stronie CLABu

Centralnego Laboratorium Aparaturowo-Badawczego


Kierownik: prof. dr hab. Robert Pietrzak, tel. 061-829-1560

Dostęp do nowoczesnej aparatury decyduje w znacznym stopniu o możliwościach prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz o jej poziomie. Wydział Chemii UAM należy do najlepiej wyposażonych w urządzenia badawcze jednostek w środowisku poznańskim, w dużym stopniu dzięki wykorzystaniu aparatury znajdującej się w Centralnym Laboratorium Aparaturowo-Badawczym. Laboratorium to powstało w 1975 roku i pracuje na rzecz nie tylko Uniwersytetu, ale także innych wyższych uczelni, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i przemysłowych naszego miasta i regionu. Ponadto korzysta z niego szereg uczelni i instytutów z terenu całego kraju.

Podstawowe zadanie CLAB, to wykonywanie badań, analiz i pomiarów, interpretacja otrzymanych wyników, wdrażanie nowych metod instrumentalnych wraz z ich upowszechnieniem oraz szkolenie specjalistów w zastosowaniu i obsłudze urządzeń. Laboratorium podzielone zostało na sześć pracowni: NMR, Spektrometrii Mas, FT-IR, Badań Powierzchni Ciał Stałych, Analizy Elementarnej oraz Analizy Pierwiastków.

Cennik pomiarów

Cennik Pracownii NMR - załącznik 1

Cennik ropuszczalników deuterowanych - załącznik 2

Wzory zleceń wykonania analiz

Wzór zlecenia wykonania analizy dla osób spoza Wydziału Chemii:pdf

Zlecenie wykonania analizy NMR spoza Wydziału Chemii: doc, pdf

Pracownia/Aparatura

Pokój, lokalizacja

Osoba odpowiedzialna, godziny przyjmowania i wydawania próbek

Pracownia NMR
Spektrometr Varian VNMR-S 400 MHz
Spektrometr Varian Mercury 300 MHz
Spektrometr Bruker Avance 600 MHz

1.149 - 1.151
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Alina Krawczyk,
tel. 061-829-1833
mgr Aleksandra Mielcarek,
tel. 061-829-1833
dr Zdzisława Nowakowska,
tel. 061-829-1833
mgr Bożena Wyrzykiewicz,
tel. 061-829-1834
Próbki: 9:00-10:00, 13:00-14:00

Pracownia MS
Spektrometr AMD Intectra Mass AMD 402

1.22
Uniwersytetu Poznańskiego 8


Pracownia nieczynna do odwołania

Pracownia MS
Chromatograf Waters HPLC/MS
Chromatograf Waters Maldi Q-Tof Premiere

1.118
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Tomasz Kozik,
tel. 061-829-1720
Próbki: 9:00-10:00 oraz 13:00-14:00

Pracownia MS
Chromatograf Varian 4000GC/MS
Spektrometr Bruker 320MS/450GC

Mikronaważki
Waga Mettler-Toledo UMT-2
Waga Sartorius M2P


1.33, 1.23
Uniwersytetu Poznańskiego 8

mgr inż. Izabela Bańczyk,
tel. 061-829-1638
Próbki: 9:00-10:00

Pracownia Spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR)
Spektrometr EPR fali ciągłej RADIOPAN serii SE/X-2547

1.141, 1.39, 1.40
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Alina Zalewska,
tel. 061-829-1644, 1825
Próbki: 10:00-11:00

Pracownia Analizy Elementarnej
EA Vario EL III
Aparat do redukcji miedzi CuRe


1.23
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Joanna Kosman,
tel. 061-829-1634, 1768
Próbki: 9:00-10:00, 13:00-14:00

Pracownia FT-IR
Spektrometr Bruker FT-IR IFS 66/s
Moduł ramanowski FRA 106/S
Mikroskop Bruker FT-IR Hyperion 2000

1.135
Uniwersytetu Poznańskiego 8

mgr Halina Thiel-Pawlicka,
tel. 061-829-1719
Próbki: 9:00-10:00, 13:00-14:00

Pracownia Badań Powierzchni Ciał Stałych
Termograwimetr Setaram TGA
Różnicowy kalorymetr skaningowy Haas DSC XP-10
Quantachrome Autosorb IQ

1.30
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Katarzyna Szymańska,
tel. 061-829-1637
Próbki: 9:00-10:00, 13:00-14:00

Pracownia Badań Powierzchni Ciał Stałych
Dyfraktometr rentgenowski Bruker AXS D8 Advance

1.138
Uniwersytetu Poznańskiego 8

dr Iwona Dobak-Sroka,
tel. 061-829-1703
Próbki: 10:00-11:00, 13:00-14:00
www.xrd.amu.edu.pl

Pracownia Badań Powierzchni Ciał Stałych
System UHV do badań powierzchni ciała stałego metodami spektroskopii elektronowej i mikroskopii skaningowej firmy Specs

1.40, 1.39
Uniwersytetu Poznańskiego 8

mgr inż. Izabela Bańczyk,
tel. 061-829-1638, 1825
dr Alina Zalewska,
tel. 061-829-1644, 1825
Próbki: 10:00-11:00

Pracownia oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fischera
Titrator Karla Fischera TitroMatic 1S KF

1.33
Uniwersytetu Poznańskiego 8

mgr inż. Izabela Bańczyk,
tel. 061-829-1638
dr Iwona Dobak-Sroka,
tel. 061-829-1703
Próbki: 9:00-10:00, 13:00-14:00